Köpperezés

Jellemzés

Köpperezés
Mindig két sodronyszál a rákövetkező ellentétes szállal hajlik rá egy sodronyra (ld. ábra). A szövésminta főként akkor látszik, amikor a fonal túl vastag, tekintetbe véve a szövetminta méretét, vagy ha a szövet túl finom - így a hajlított sodronyok nem maradnak a szőtt anyagon.

Hegyes vagy váltott köpperezés
Ez a szövési mód olyan esetekben kerül alkalmazásra, ahol ki kell zárni a lehetséges keresztirányú elmozdulásokat. A gyakran előforduló nyílásbeli különbségek miatt főleg betétek készítésénél kerül felhasználásra, és csak nagyon ritkán szűrőknél vagy rostáknál. (ld. ábra).